Zákaznická podpora:info@saunapoint.cz

Odhalte tajemství ideálního času a teploty při saunování!

Existují tisíce parametrů pro ideální teplotu, strávený čas a vlhkost v každé sauně. Přes všechna následná doporučení však záleží na vašem subjektivním pocitu. Je nutno si uvědomit, že hlavním cílem saunování je podle zvolené metody buď hluboká relaxace a naprosté odtrhnutí od všední reality, nebo naopak načerpání nové energie a zlepšení fyzické vytrvalosti, kondice a obranyschopnosti.

Vnímejte proto následující informace týkající se doporučených dob a teplot v sauně pouze jako orientační údaj. Uzpůsobte si čas (popřípadě teplotu) dle svých osobních potřeb. Podstatné je, abyste se cítili příjemně a uvolněně. Při pocitu nevolnosti či pálení kůže ihned saunu opusťte.

Jak nejpřesněji naměřit teplotu v sauně?

Teplotu naměříte nejlépe, postavíte-li teploměr 150 cm nad zem a nejméně 20 cm od stěny. Budete-li měřit teplotu u stropu, vždy bude dosahovat vyšších hodnot. Čím blíže položíte teploměr k zemi, tím nižší teplotu naměříte. Dle umístění teploměru se tedy mohou naměřené teploty značně lišit, proto berte teplotu pouze za orientační údaj a zaměřte se spíše na svůj osobní pocit.

Zdá se Vám naměřená teplota příliš nízká, i přesto, že se velmi potíte?

Procento vlhkosti v sauně totiž subjektivně zvyšuje či snižuje teplotu. Čím vyšší vlhkost v sauně, tím pocítíte subjektivněji vyšší teplotu, proto se doporučuje při vyšší vlhkosti nižší teplota a naopak.

Přibližná teplota a čas v jednotlivých druzích saun:

1) Finská sauna

Ve finské sauně se doporučuje teplota mezi 80 až 100 °C s vlhkostí 5 procent. Nikdy by ani v okolí stropu neměla být teplota vyšší než 110 stupňů Celsia (u podlahy okolo 40°C). Doba strávená v sauně by se měla pohybovat od 5 do 15 min. Malým dětem se doporučuje ve finské sauně pobývat kratší dobu - do 5 minut (dětem do jednoho roku pouze 2 minuty).

2) Infrasauna

V infrasauně by teplota měla dosahovat menších teplot, a to od 45 až 60 °C. Přibližná doba saunování má trvat 30 minut.

3) Herbální sauna

Teplota by se měla pohybovat jen okolo 40 až 50 °C s vlhkostí 10 až 20 procent. Doporučená doba saunování je značně individuální, proto zde vzniká velké rozpětí, doporučuje se od 10 do 30 min. Teplotu a vlhkost vzduchu si každý může nastavit tak, jak mu vyhovuje. 

4) Parní lázeň

V parní lázni se vlhkost blíží až ke 100 procentům, teplota je zde proto nižší - přibližně 45 °C. Doporučená doba jedné návštěvy sauny se pohybuje od 10 do 20 min.

5) Sauna s parním rázem

Teplota páry v sauně dosahuje až 90 °C, díky vysoké teplotě je doporučený čas 10 až 15 minut, podobně jako u finské sauny. Optimální vlhkost je 10 až 30 procent.

6) Solná sauna

Teplota u solních saun se pohybuje mezi 40 až 55 °C při vlhkosti 15 až 30 procent. Díky nižší teplotě zde můžete strávit delší dobu než v klasické finské sauně od 10 do 25 minut.

7) Tropická sauna

Tato sauna se snaží svými podmínkami s teplotami mezi 50 až 65°C a 50 až 60 procenty vlhkosti napodobit tropické klima.  Zde můžete strávit i 25 minut.

Čím měříme teplotu, vlhkost a čas strávený v sauně?

Teplotu, vlhkost i čas můžete v sauně měřit různými přístroji a tím pádem může docházet k různě naměřeným hodnotám. Vždy doporučujeme mít přístroj správně nastavený a zkalibrovaný.

Pro pobyt v sauně se používají speciální teploměry a vhlkoměry (možná je i kombinace) a saunové hodiny (většinou přesýpací). Většina přesýpacích hodin změří až 15 minut, což je nejoblíbenější doba jednoho saunovacího cyklu (dle zvoleného způsobu saunování – popsáno výše). Měřený čas je pouze orientační a záleží především na vašem subjektivním pocitu. Pokud je na vás 15 minut příliš, nevadí, půjdete do sauny víckrát na kratší dobu a postupně budete čas strávený v sauně zvyšovat. Na druhou stranu pokud cítíte, že byste v sauně vydrželi déle, než je doporučený čas, stačí hodiny jednoduše otočit a můžete relaxovat i déle.

Pamatujte, že saunování je především o pocitech, ne o přesném měření času, teploty nebo vlhkosti.